Patynowanie

galwanizernia, mosiądzowanie metaliPatynowanie to proces sztucznego wytwarzania patyny, w celu uzyskania określonego efektu dekoracyjnego obrabianego przedmiotu.

Patyna to produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.

Patynowanie najczęściej odbywa się przez zanurzenie w roztworze siarczanu amonowego.