LEMIR

galwanizacja, mosiądzowanie, szlifowanie metali
LUMINEX
21 grudnia 2016

LEMIR

niklowanie, mosiądzowanie, miedziowanie, patynowanie